Utvecklingen

Utvecklingen av sms lån

Året var 2006 när denna företeelse med sms lån etablerade sig i Sverige, i början så kunde utbetalning ske inom 15 minuter från det lånet begärdes men sedan 2008 så har reglerna skärpts och utbetalningen sker oftast dagen efter eller samma dag. Detta på grund av de svenska storbankernas ingripande. I USA så började det redan 98/99 med det som kallades för ”Payday Loans” och det är fortfarande stort i där.

hands_phoneBlancoutlåningsverksamhet

När företag i Sverige startar verksamhet av typen blancoutlåningsverksamhet krävs det att dom gör en registreringsanmälan till Finansinspektionen, det behövs dock inget tillstånd. Detta till trots har många företag i branschen inte ens uppfyllt kraven på registering. Detsamma gäller i Finland och Danmark, Norge kräver dock ett tillstånd. Konsumetverket är den myndighet i Sverige som ska utöva tillsyn över dessa företag.

Betalningsfristtiden

Tiden att betala tillbaks lånet, den så kallade betalningsfristtiden, utarbetas utifrån de regler som finns i respektive land och gäller från och med att fakturan är skapad, i Sverige används bokföringslagen och den normala återbetalningstiden är 30 dagar och lånen dokumenteras genom skapande av faktura. Genom detta kan de företag som lånar ut pengar antingen belåna fakturorna eller sälja dessa vidare.

Framtiden

Hur framtiden kommer att se ut för blancoutlåningsverksamhet och den så kallade sms låneverksamheten är det ingen som kan sia om, kraven ökar på den som lånar ut och det kan ju vara bra. Regeringen vill skärpa kraven på sms-lånebranchen och ny lagstiftning kan vara ett viktigt steg för att skapa lite ordning och reda på snabblånemarknaden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.